Logo

Forside    Tjenester    Forsikring    Om klinikken    Ansatte    Aktuelt    Bra å vite    Linker    Galleri

Poliklinisk behandling  ID-merking  Indremedisin 
Kirurgi  Røntgen  Ultralyd 
EKG og HOLTER  Blodtrykksmåling  Endoskopi 
Tannbehandling  Laserbehandling  Laboratorium 
Brunsttesting  Fødselshjelp  Spesific Royal Canin Hills 

Katt 1

Poliklinisk behandling

Med poliklinikk menes undersøkelse eller behandling uten at dyret blir innlagt.

I poliklinikken utfører vi f eks vaksinasjon, kloklipp, ID-merking, ormebehandling i forbindelse med utenlandsreiser, utstedelser av pass, helsesjekk av valpekull og kattunger, kjemisk kastrering, sårstell, blodprøvetaking, urinanalyser, akutt sykdom og oppfølgende behandling mm.

Dersom det er behov for videre utredninger eller operasjoner vil dette gjøres etter avtale med eier.

Potespor

ID-merking

Det er viktig å ID-merke dyret sitt. Tidligere ble ofte dyrene tatovert i øret. Dette er ikke lenger gyldig merking når en skal passere landegrenser. I dag blir dyrene ID-merket med en liten mikrochip som settes under huden hos veterinæren. ID-merking er ofte det eneste beviset du som eier har på at dette dyret er ditt. I tillegg er det enkelt å få tak i eier hvis dyret blir funnet av andre og brakt inn til dyreklinikken eller politi/falken. Alle hunder som skal stilles ut eller være med i konkurranser må være ID-merket. Dyret ditt må også være ID-merket hvis du skal ut å reise.

Se Dyreidentitet for mer informasjon.

Indremedisin

Når dyr og mennesker blir syke, gir det ulike symptomer. Vanlige symptomer ved sykdom er slapphet, redusert appetitt, diaré, oppkast, uro og eventuelt smerter. Mange sykdommer kan gi like symptomer, og en enkelt sykdom gir ikke alltid de samme symptomene. Derfor må man vanligvis ta ulike prøver for å finne ut hva som feiler et sykt dyr.

I slike tilfeller blir det først foretatt en vanlig klinisk undersøkelse av dyret. Sammen med eiers opplysninger begynner pulsespillet for å finne ut hvilken sykdom det dreier seg. Dette kan tid og vi må ofte ta urinprøver, blodprøver, røntgen, ultralyd osv for å finne ut hva det kan være.

Både Jannicke og Dominika har tilleggsutdannelse i indremedisin gjennom ESAVS kurser.

Kirurgi

Vi utfører de fleste vanlige kirurgiske inngrep. Eksempler på kirurgiske inngrep som blir foretatt hos oss, er kastreringer, steriliseringer, livmorinfeksjoner, fremmedlegemer i mage og tarm, svulstfjerning og øre-/nese-/halskirurgi.

Vi utfører ikke ledd-, ben- og brysthulekirurgi. Disse henvises videre til samarbeidende klinikker.

Røntgenrom

Røntgenundersøkelse

Røntgenundersøkelse er et viktig diagnostisk hjelpemiddel. Beinbrudd, forkalkninger i ledd, svulster i buk- og brysthulen og prolapser i ryggen er bare noen få eksempler på sykdommer og skader hvor røntgenundersøkelsen er uvurderlig i forhold til videre behandling.

Røntgen er også viktig når man skal undersøke hunden for arvelige skjelettlidelser som HD, AD og spondylose.

Normale tilstander som drektighet kan også undersøkes med røntgen, og fra dag 53 kan man telle hvor mange fostre det er i livmoren.

Vi har også et eget digitalt tannrøntgenapparat.

Ultralydrom

Ultralyd

Ultralyd brukes ofte under utredning av sykdommer. I tillegg kan det brukes ved drektighetsundersøkelse. Drektighet kan ofte ses så tidlig som 21 dager etter eggløsning. Hvis man ikke vet når eggløsningen har skjedd er det lurt å vente noen dager til, før sikker diagnose kan stilles. Det er ikke mulig å si med sikkerhet hvor mange valper/kattunger som finnes.

Sykdomstilstander hvor ultralyd er et velegnet hjelpemiddel for å stille riktig diagnose er blant annet hjertelidelser, livmorbetennelse, urinsten, cyster i nyrer eller andre organer, svulster i indre organer (for eksempel lever og milt), gallegangsproblemer og fremmedlegemer i mage/tarm.

Både Jannicke og Dominika har etterutdannelse på ultralyd buk. Jannicke har også tilleggsutdannelse på hjertelidelser der ultralyd av hjerte inngår. Hun er for tiden den eneste i Vestfold som utfører ultralyd på hjerte.

EKG og 24 timers HOLTER monitorering

EKG måler de elektriske impulsoverføringene i hjertet. I dag bruker vi EKG mest ved hjerterytmeforstyrrelser (arytmier) hos hunder og katter. Vi kan også se om forkammer eller hjertekammer er forstørret. EKG brukes også ved overvåking av pasienter i narkose og ved elektrolyttforstyrrelser. Ved klinikken har vi også en HOLTER ekg. Dyret går da med EKG i 1 døgn for å finne hjerterytmeforstyrrelser som kommer og går.

Holter

24 timers HOLTER ekg

Vi har et lite, portabelt EKG apparat, Televet100, som pasienten kan gå med i 1-3 døgn. Apparatet er på størrelsen med en mobiltelefon og festes med ledninger på hunden under en komfortabel elastisk vest. Holter-EKG brukes for å utrede arytmi, som en del av utredning av kollaps hos hund, og for å avdekke pre-kliniske sykdommer.

Blodtrykksmåling

Som hos mennesker kan dyr ha for lavt- eller for høyt blodtrykk. Blodtrykket kan endres hos pasienter med hjertelidelser, men kan også oppstå som et primært problem eller som følge av annen sykdom. Det er vanlig at katter med nyresvikt har for høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk bør behandles for å forhindre nyresvikt, blindhet og cerebrale lidelser.

Endoskopi

Endoskopi

Et endoskop er et fleksibelt rør med lyskilde og kamera som kan brukes til innvendig undersøkelse av ulike kroppshuler.

Fordelen med endoskopi er muligheten til å diagnostisere sykdommer hos hund eller katt uten å måtte utføre kirurgi på dyret.Veterinæren kan ta vevsprøver av slimhinner som sendes til laboratorier for vevsanalyse, dette gjøres ofte ved undersøkelse av mage og tarm. Fra luftrør og lunger tas ofte skylleprøver som sendes til laboratorier for celleundersøkelse og dyrkning av bakterier. Vi kan også finne parasitter på denne måten.

Gastroskopi : undersøkelse av svelg, spiserør, magesekk.
Colonoskopi: undersøkelse av bakre del av tykktarm.
Bronkoskopi : undersøkelse av strupe, luftrør og lunger.
Rhinoskopi : undersøkelse av nesehule.

Dyret får full narkose før undersøkelsen. Det er nødvendig for at pasienten skal ligge helt i ro. Etter undersøkelsen beholder vi pasientene hos oss til de er helt våkne, men de vil som regel kunne reise hjem etter noen få timer. Bortsett fra at dyrene blir litt trøtte etter narkosen er endoskopi en skånsom undersøkelsesmetode som ikke påvirker pasientene nevneverdig.

Tannrom

Tannbehandling

Mange sykdomstilstander i munnhulen kan være svært smertefulle og føre til skader på andre organer i kroppen. Derfor er det viktig å passe på dyrets tannhelse. Det beste man som eier kan gjøre er å pusse kjæledyrets tenner hver dag. Ta kontakt med dyrlege hvis det oppdages noe unormalt. I tillegg bør hunder og katter ha en årlig tannsjekk hos veterinær. Hvis tennene ikke pusses daglig hjemme, vil de fleste dyr begynne å få tannstein allerede fra 4-5 års alder. Etter hvert utvikles betennelse i tannkjøttet.

For å kunne undersøke tennene og tannkjøttet grundig må dyret sederes eller legges i en lett narkose. Da vil ikke behandlingen medføre ubehag for dyret. Tennene renses for tannstein, og vi undersøker rundt alle tennene om det er lommer mellom tannkjøtt og tannhalser, noe som lett oppstår når det er betennelse i tannkjøttet. Hvis det ligger tannstein i disse lommene, renses dette. Etter at all tannstein er fjernet blir tennene polert for at emaljen skal bli så glatt som mulig. Da fester ikke tannstein seg så lett igjen. Hvis det er mistanke om problemer rundt tannrøtter, tar vi røntgenbilder for å undersøke dette nærmere.

Laserbehandling

Laserterapi reduserer smerter, betennelser og påskynder helingsprosessen i vevene. Laserbehandling kan benyttes blant annet ved

Laserbehandling virker ved at en laserstråle går gjennom vev uten å ødelegge det. Laseren sender fotoner, pakker med lysenergi, dypt inn i vevet uten å skade det. Fotonene blir absorbert i mitokondriene inne i cellene og fremkaller en kjemisk forandring kalt «foto-bio-modulasjon». Denne lysenergien stimulerer produksjon av ATP i cellen. ATP er energien cellene trenger for å reparere og forynge seg. Svekkede eller skadde celler lager ikke denne energien i optimal hastighet. Økt ATP produksjon fører derfor til økt sårheling og reparasjon.

Laserlyset påføres dyret ved hjelp av et håndstykke som brukes på det aktuelle området. Ved muskel og leddsmerter vil dyret få massasje samtidig som laserlyset virker. Dyret vil kjenne en behagelig og lindrende varme under behandlingen som i de fleste tilfeller bare tar noen minutter.

Laboratorieundersøkelser

Undersøkelser i form av blodprøve, urinprøve, avføringsprøve eller celleprøve kan være nødvendig for å stille korrekt diagnose. Det er en fordel å få svar på slike prøver raskt, slik at rett behandling kan iverksettes. Ved Stokke Dyreklinikk har vi et eget laboratorium så du kan få svar på mange prøver mens du venter. De analysene vi ikke utfører selv blir sendt til andre laboratorier i Norge, England og Tyskland.

Vi tilbyr blant annet følgende laboratorieundersøkelser:

Brunsttesting

Mange oppdrettere ønsker å vite når de skal parre tispen sin. Forskning viser at kun 50% av tispene blir drektige hvis en ikke vet eggløsningstidspunktet. I og med at enkelte tisper har eggløsning helt ned til dag 8 etter begynnende løpetid, kan testingen starte allerede på dag 6 etter begynnende blødning. Tispa undersøkes vaginalt og det tas skjedeutstryk. På grunnlag av disse undersøkelsene prøver vi å estimere når riktig tidspunkt for parring er. For sikker bestmmelse av eggløsning må vi ta en blodprøve for å måle progesteron. Våre veterinærer gjør dette. Prøven analyseres på klinikken og du får svar i løpet av 30 minutter. Blodprøven må tas rundt eller etter eggløsning. Hvis vi vet eggløsningstidspunktet vet vi ganske nøyaktig når tispa skal parres og evt også når valpene blir født. Hunder går drektig i 63 dager +/- 2 dager etter eggløsning.

Fødselshjelp

Klinikkens veterinærer har lang erfaring med å ta i mot valper og kattunger. Noen blir født naturlig men må likevel ha hjelp, mens andre blir født ved keisersnitt. Normalt går både hunder og katter drektig i 63 dager etter eggløsning. For å vite eksakt riktig tidspunkt for paring hos hund og dermed også når fødsel kan forventes må en ta en progesterontest. Dette er en blodprøve som tas rundt eggløsning. Vi utfører som oftest skjedeutstryk i forkant for å vite nærmere når blodprøven kan tas. Våre veterinærer gjør dette. Prøven analyseres på klinikken og du får svar i løpet av 30 minutter.

Hos katter utløses eggløsning ved parring så har man en katt som føres til paring har man bedre oversikt.

Det er ikke lenger smådyrvakt i Vestfold men vi vil strekke oss langt for å hjelpe til ved fødsler. Vi stiller opp etter forhåndsavtale ved fødsel men det er da en forutsetning at vi vet når tispa/hunkatten skal føde. Tispa må derfor ha fått foretatt en nøyaktig progesterontest. Hos katter må vi vite når hunnkatten er parret.

Stokke Dyreklinikk
Nygaards allé 4e
3160 Stokke

Telefon: 33 33 77 30

Åpningstider:
Man Ons Fre 09:00-19:00
Tir Tor 09:00-16:00

Veibeskrivelse


Facebook
Følg oss

Beagle

Stokke Dyreklinikk Tlf: 33 33 77 30